berita bersahabat & bermartabat

Doa Seorang Muslim: 'azizun alaihi ma anittum, 'harishun alaikum,' 'bilmukminina raufurahim'

Doa Seorang Muslim: 'azizun alaihi ma anittum, 'harishun alaikum,' 'bilmukminina raufurahim'.

Yaa Allah, kami datang silih berganti memenuhi pangilan-Mu. Hidup-mati untuk memuliakan insan, iman, Islam dan ihsan dalam berkehidupan. Berikanlah kesanggupan dalam berbagi kebaikan, keselamatan, dan kebahagiaan serta mudahkanlah pekerjaan kami.
Yaa Allah, kami hanya berharap menjadi muslim yang baik. Mampu memuliakan insan yang juga mewujudkan kebenaran Islam dalam hatinya.
Yaa Allah, berikanlah ketangguhan jiwa kami dalam menyuarakan kebenaran Islam serta membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan.

Yaa Allah, kami percaya Islam menuntun kami untuk menumbuhkan kesadaran betapa sempurnanya segala yang membentang di bumi dan langit sehingga patutlah diri ini selalu bersyukur dengan cara melaksanakan segala perintah-Mu serta menjauhi segala larangan-Mu.
Yaa Allah, biarkan kami berproses menuju puncak ibadah dan akhlak atas kehendak-Mu. Meski kami telah berkarib ajar lebih tekun dalam usaha dan doa, namun tiada daya dan upaya tanpa tanpa keridhaan serta pendampingan-Mu.
Yaa Allah, berikanlah kami sikap dan sifat 'azizun alaihi ma anittum,' merasa berat dengan derita yang dirasakan umat, 'harishun alaikum,' memperhatikan kaum beriman, 'bilmukminina raufurahim,' mempunyai belas kasih terhadap orang beriman.

Yaa Allah, hanya kepadamu kami memohon petunjuk dan pertolongan. Mudahkanlah... mudahkanlah... mudahkanlah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhiroti hasanah waqina 'adzabannar. [*]
Yaa Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. 
Penulis: Arief Siddiq Razaan
[*] QS. Al Baqarah (2: 201)
loading...
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Doa Seorang Muslim: 'azizun alaihi ma anittum, 'harishun alaikum,' 'bilmukminina raufurahim'