Cara Membaca Hati Perempuan

Masukilah hati perempuan, maka di dalamnya ada begitu banyak kosakata yang menyaran maksud kelembutan. Temuan yang mungkin diperoleh lebih banyak kesanggupannya membijaksanakan cinta lewat kesungguhan rasa. Sungguh, hati perempuan serupa kitab yang menyimpan kebaikan berkasih sayang. Asal mampu membacanya dengan tekun, niscaya lelaki akan mendapatkan keberkahan setia yang tiada pernah ada habisnya.
Perempuan dituliskan Allah sebagai penyempurna kehidupan-menjadi cerita yang memupus sunyi dalam dada lelaki, sehingga memuliakan perempuan menjadi cara terbaik untuk menunjukkan betapa gagahnya seorang lelaki sebagai penuntun sekaligus penyantun. Berkarib ajarlah memahami perempuan, sesungguhnya di setiap tahap ajar yang dirimu lakukan akan ada pengetahuan yang begitu luas.

Apabila seorang lelaki mampu bertanggungjawab melakukan pembimbingan pada perempuan, sudah dipastikan bahagia menjadi balasan. Keberadaan seorang perempuan di sisi lelaki menjadi anugerah terindah dalam menciptakan ikhtiar menciptakan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Bukankah kita mesti mempercaya 'di balik lelaki yang sukses, ada perempuan hebat yang menyemangati lewat usaha dan doa disertai cinta."

Bahagialah menjadi lelaki yang bisa mencerdaskan diri dengan lebih menghargai perempuan sebagaimana mestinya. Seorang lelaki yang tidak memuliakan perempuan menunjukkan dirinya masih kekanak-kanakan, sebab dirinya belum khatam membaca esensi penghidupan. Bukankah lelaki sekuat apapun lahir dari rahim seorang perempuan? Lalu apa yang mesti disombongkan? Lelaki tidak akan mampu berbuat apa-apa apabila sewaktu kecil tidak dalam pengasuhan perempuan. Sesungguhnya perempuan bukan sekadar jenis kelamin yang menjadi pembeda dari lelaki; tetapi perempuan ialah pengandung, penglahir, pengasuh, dan pembesar peradaban!
Penulis: Arief Siddiq Razaan
loading...
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Cara Membaca Hati Perempuan